۱- با نام کاربری Admin وارد برنامه شوید ۲- در منوی خزانه داری، دفتر عملیات دریافت و پرداخت، برروی دگمه کنترل اسناد کلیک نمایید. ۳- نوع اسناد را انتخاب کنید (دریافت یا پرداخت) ۴- کلید ترکیبی Alt+Z را سه بار فشار دهید با این کار دگمه شماره گذاری مجدد ظاهر می شود ۵- با کلیک برروی دگمه شماره گذاری مجدد پنجره ای نمایان می شود که در آن مرکز خزانه داری مورد نظر و شماره سند مبنا را تعیین می نمایید....

بیستر بخوانید

شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب مرکز, سریال سند بر اساس مرکز خزانه داری اولیه (پدر)مشخص می گردد یعنی اگر یک مرکز خزانه داری دارای چندین زیر مجموعه یا باجه باشد سریال آن از رنج یکسان تبعیت می کند و در صورت انتخاب باجه های مرکز خزانه داری دیگری , سریال آن تغییر می کند. نکته ۱: در خزانه داری پیوست ساختار سازمانی خزانه داری به صورت درختواره قابل تعریف است. نکته ۲: دریافت پرداخت همیشه بر اساس برگهای انتهایی درختواره(باجه) انجام شده و هر باجه حسابهای نقد و بانک و اسناد و ...

بیستر بخوانید

به طور معمول شماره گذاری اسناد مالی به صورت متوالی و حین ایجاد یک سند جدید انجام می شود و هر سند با شماره تخصیص یافته حین ایجاد ذخیره و ثبت می شود مگر آنکه کاربر امکان تغییر شماره سند را داشته و به صورت دستی شماره سندی را که وجود ندارد را به سند جدید اختصاص دهد. ولی این امکان در سیستم وجود دارد که شماره گذاری را در دو مرحله موقت و دائم به صورت خودکارانجام دهد. یرای فعال شدن این امکان در فرم "مدیریت گروههای کاری" و در زیر سیستم حسابداری فرم "ایجاد و ویرایش سند" را انتخاب نموده و چک باکس مربوط به تنظیم "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" را مارک می کنیم. با این عمل به هر سند جدید ابتداء شماره موقت اختصاص یافته و پس از ثبت شماره دائمی در ردیف اسناد...

بیستر بخوانید

با مارک کردن تنظیم شماره ۴ با عنوان "امکان شماره گذاری خودکار اسناد"  مربوط به فرم ۰۰۷ در بخش ویرایش تنظیمات و دسترسی های گروه کاری، سیستم به طور خودکار سریال اسناد را کنترل می کند. گرچه اسناد تولیدی توسط سیستم به طور معمول به صورت سریال صادر می شود ولی کاربر در صورتی که "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" مارک نشده باشد اجازه می دهد کابر شماره سریال را تغییر دهد. نکته ۱: این امکان به ویژه در حالت شبکه و صدور هم زمان اسناد توسط چند کاربر و جهت کنترل سریال اسناد مفید می باشد. نکته ۲: در این حالت سند مالی ابتداء با شماره موقت در اختیار کاربر قرار گرفته و بعد از ثبت شماره دائمی خود را دریافت می کند....

بیستر بخوانید