در سیستم بازرگانی به روش های مختلف می توان فاکتور صادر نمود، انتخاب این روش بستگی به نحوه عملکرد و پیاده سازی سیستم توسط کاربر داشته و توسط کاربر صادر کننده انتخاب می شود. روشهای زیر جهت ایجاد فاکتور در دسترس کاربر قرار دارد: ۱- ایجاد آرتیکل به صورت دستی: - در این روش پس از تعیین تاریخ و نام طرف حساب، با کلید ترکیبی Alt+N یا کلیک برروی دگمه "جدید" اقدام به ایجاد آرتیکل می نماییم. - پس از ایجاد کلیه آرتیکلهای مورد نظر، درج سایر اطلاعات مورد نیاز و ثبت فاکتور، سیستم به صورت اتوماتیک رسید/حواله مقداری متناظر را در سیستم انبار ایجاد می نماید. نکته: با حذف فاکتور، برگه مقداری مرتبط نیز حذف خواهد شد ۲- فراخوانی رسید/حواله مقداری انبار: - دراین روش، کاربر انبار، ابتدا حواله مقداری را در سیستم انبار صادر و ثبت مینماید - سپس در...

بیستر بخوانید