۱۵۸۲ | JIT چیست؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] این یک مسئله اساسی برای تولید کنندگان است که موجودی قطعات و مواد اولیه موجود در انبار را در چه حدی نگه دارند که هم دقیقا در زمان مورد نیاز در دسترس پروسه تولید باشد و هم بیش از حد فضا و منابع مورد نیاز جهت مدیریت و نگهداری کالا و مواد اولیه مصرف نشود. خاستگاه اولیه انبارداری و تولید JIT ژاپن بوده است که شاید یک از دلایل تاریخی آن کمبود فضا جهت نگهداری موجودی بیش از حد بوده است. JIT مخفف عبارت (Just In Time) به مفهوم توانایی پاسخ سیستم تامین به تقاضای خط تولید برای مواد و قطعات اولیه درست در زمان مورد انتظار (نه دیرتر و نه زودتر) است. انبارداری JIT در حالت کامل و ایده آل به مفهوم موجودی صفر کالا و مواد اولیه جهت تامین خط...

بیستر بخوانید

تبدیل کالا به فرآیند تغییر یک کالا به کالای دیگر در پروسه ای مشخص اطلاق می گردد که عموما برون سپاری می شود. یعنی در چرخه تبدیل کالا به کالای دیگر عواملی خارج از مجموعه تولید نقش دارند و  خط تولید در تغییر کالا اثری ندارد. عموما این اقدام بر روی کالاهای نیمه ساخته و یا مواد اولیه ای انجام می شود که تغییر بر روی آن در چرخه یک خط تولید پیش بینی نشده و یا اصولا در حوزه عملیات و توانمندی آن مجموعه نیست و به مجموعه ای دیگر سپرده می شود.  در فرآیند تبدیل، یک کالا با مقدار مشخص و بر اساس قیمت کاردکس از انبار خارج می گردد و کالایی دیگر با مقدار مشخص وارد انبار می گردد. در این فرآیند مقدار، قیمت واحد و قیمت کل کالا...

بیستر بخوانید

معمولا در فرآیند تولید از ترکیب چند کالا، یک محصول جدید(یا محصول میانی) ایجاد می شود ولی در برخی فرآیندهای تولید معکوس حالت گفته شده رخ می دهد و یک کالای مشخص به چند جزء کالا(محصول جدید) تبدیل می شود. این فرآیند در سیستم تولید پیوست با امکان "رسیدمحصول تفکیکی" پوشش داده می شود. مثلا یک واحد کالای A در فرآیند تولید به دو واحد کالای B  و یک واحد کالای C  تبدیل می شود به گونه اییکه میتوان نوشت: A=2*B+C کالای A کالای اولیه موجود است و طی فرآیند تولید به ازای هر واحد کالای A  دو واحد کالای B و یک واحد کالای C  تولید می شود. کاربر با تعریف فرمول ساخت محصولات تفکیکی اقدام به صدور سند "رسیدمحصول تفکیکی" نموده و سیستم با تولید خودکار رسید/حواله انبار و اسناد مالی مرتبط فرآیند را تولید می نماید. مراحل استفاده از این امکان به...

بیستر بخوانید