کاربرانی که اسناد ورود و خروج مشابه دارند جهت بالاتر بردن سرعت ورود این اطلاعات می توانند از امکان کپی برگه ها استفاده کنند. برای کپی اسناد ورود و خروج کالا...

بیستر بخوانید