سیستم این امکان را دارد که از سند مقداری ثبت شده بتوان به سند ریالی آن دسترسی پیدا کرد برای این کار کافیست: ۱- رسید/حواله مقداری مورد نظر را انتخاب نمایید. ۲-...

بیستر بخوانید