برای انتقال آرتیکلهای یک سند به سند دیگر چند روش وجود دارد که بسته به نوع نیاز می توان از یکی از روش ها استفاده کرد: ۱- امکان کپی سند - ابتدا وارد سند مقصد شده و دکمه کپی سند را می زنیم، در فرم نمایش داده شده شماره سند مبدا را وارد می کنیم (میتوان محدوده ای از اسناد را نیز انتخاب نمود)در این حالت کل اطلاعات سند حسابداری در سند دیگر کپی می شود. (در این روش انتقال، در سند مقصد لینک آرتیکلهای سند با زیر سیستمهای دیگر وجود نخواهد داشت) ۲-انتقال آرتیکلهای انتخاب شده به سند دیگر در این حالت در سند مبداء ، آرتیکهای موردنظر را با  + انتخاب می کنیم. سپس از منوی شناور گزینه حذف آرتیکلهای انتخابی و کپی آن در سند دیگر را انتخاب می کنیم و شماره سند مقصد...

بیشتر بخوانید