روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال شماره ۳- استعلام خرید ----> فاکتور خرید----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۵- استعلام خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۶- استعلام خرید ----> قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید----> فاکتور خرید----> سند مالی هر یک از روشهای بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترل های داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

بیشتر بخوانید

برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب، رقم و شرح مندرج در آرتیکل، یک فقره چک صادر کرده و اطلاعات آن را جهت انجام تنظیمات دیگر به کاربر نمایش می دهد. شرایط آرتیکل جهت صدور چک عبارت است از: ۱- آرتیکل ماهیت بستانکار داشته باشد. ۲- حساب مرتبط با آرتیکل از مجموعه حساب های بانک باشد. نکته: این امکان بیشتر در سازمان های دولتی مورد استفاده می باشد....

بیشتر بخوانید

گاه لازم است در اسناد حسابداری که دارای تعداد زیادی آرتیکل هستند، جهت کم کردن حجم آرتیکلهای سند و یا جلوگیری از تکرار آرتیکلها با حساب یکسان، عملیات تجمیع آرتیکل برروی سند انجام شود.برای این کار، دو روش در سند مالی وجود دارد: ۱- تجمیع کلیه آرتیکلهای یک سند: جهت تجمیع کلیه آرتیکلهای یک سند، در منوی شناور سند مالی، گزینه "تجمیع آرتیکلها بر حسب حساب" را انتخاب نمایید. با این کار پس از دریافت تایید از کاربر، کلیه آرتیکلها با حساب و تفصیلیهای یکسان و ماهیت مشابه تجمیع می شوند. ۲- تجمیع آرتیکلهای انتخابی یک سند: درصورتیکه بخواهیم بعضی از آرتیکلهای سند را به دلخواه تجمیع نماییم، کافیست آرتیکلهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نموده سپس گزینه "تجمیع آرتیکلها بر حسب حساب" را انتخاب نماییم. با اینکار فقط آرتیکلهایی که select شده اند تجمیع...

بیشتر بخوانید

برای ارسال آرتیکلهای انتخابی از یک سند مالی به سند دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در CM فرم سند مالی آرتیکلهای مورد نظر را با کلید +/- انتخاب می کنیم. ۲- از CM فرم سند مالی آیتم "ارسال آرتیکلهای انتخابی به سند دیگر" را انتخاب می کنیم. ۳- سیستم شماره سند مقصد را از کاربر دریافت می کند. ۴- سیستم از کاربر خواهد خواست که مشخص کند:    ۱-۴- آیا کپی آرتیکلهای انتخابی به سند دیگر ارسال شود؟    ۲-۴- یا آرتیکلهای انتخابی از سند حذف و به همراه تمامی ارتباطات به سند دیگر منتقل شود؟ ۵- با تعیین روش ارسال سیستم کپی آرتیکلها را به سند مقصد منتقل یا آرتیکلها را از سند مبدا حذف و با تمامی ارتباطات به سند مقصد منتقل می نماید. نکته ۱: سند مبدا و مقصد برای انجام عملیات ارسال آرتیکلها باید...

بیشتر بخوانید

برای تهیه گزارش کامل از کلیه عملیات انجام شده روی یک سند مالی، در فرم سند حسابداری سند مورد نظر را انتخاب نموده و از CM فرم آیتم "تاریخچه عملیات کاربران" را انتخاب می کنیم. سیستم گزارش کاملی از رویداد اولیه تنظیم اولیه سند تا هر گونه عملیات بعدی توسط کاربران را با اطلاعات کامل نمایش می دهد. نکته ۱: این گزارش در واقع مجموعه گزینش شده ای از ثبت رویدادهای سیستم است که روی یک سند خاص نمایش داده می شود. نکته ۲: جهت دسترسی به تاریخچه کلیه عملیات کاربران در همه بخشهای سیستم، مدیر سیستم می تواند به منوی امکانات، بخش "عملیات کاربران" رجوع کند....

بیشتر بخوانید