هنگام شروع سال جدید، می بایست مانده مرخصی از سال قبل به سال جدید، منتقل شود، برای اینکار در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی پرسنل، با کلیک راست در قسمت خاکستری فرم،...

بیستر بخوانید