کاربر قادر است تا با زدن کلید Enter برروی ساعت های تردد در Grid مربوطه در "فرم کارکرد روزانه"، ساعت های ورود و خروج پرسنل را ویرایش نماید. در حالت عادی در صورتی که کاربر...

بیستر بخوانید