ویرایش/حذف آرتیکلهای سیستمی باعث از بین رفتن سازگاری اطلاعات می شود. و سیستم به صورت پیش فرض از حذف/ویرایش چنین آرتیکلهایی جلوگیری می نماید. ولی در صورت نیاز(مثلا نیاز به تجزیه آرتیکل ایجاد شده)می توان با انجام تنظیمات کاربری نسبت به ویرایش/حذف چنین آرتیکلهایی اقدام کرد، برای این منظور باید: ۱- مدیر سیستم وارد برنامه شود. ۲- در قسمت "مدیریت گروههای کاری" دکمه "تنطیمات عمومی مرتبط با گروه کاری" را کلید کند. ۳- آیتم شماره ۱۱ با عنوان "امکان حذف و ویرایش ارتیکلهای ایجاد شده توسط سیستم" را مارک کرد. نکته ۱: توصیه اکید اینست که این کار به صورت موقت و برای منظور خاص انجام شده و در حالت عادی پیش فرض سیستم رعایت شود. تکته ۲: سیستم در هر حال حین حذف/ویرایش چنین آرتیکلهایی پیام هشدار می دهد. نکته ۳: در دفتر روزنامه امکان تفکیک آرتیکلهای سیستمی و غیر سیستمی(ثبت مستقیم سند) وجود دارد. آرتیکلهای سیستمی: منظور...

بیستر بخوانید