برای اینکه معادل ماموریت های انجام شده در روزهای تعطیل به مانده مرخصی پرسنل افزوده شود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و یک عامل جدید با نوع "ماموریت ایام تعطیل" تعریف کنید. ۲- نحوه ارزیابی جدیدی برای گروه قوانین مورد نظر ایجاد نمایید. ۳- فرمول محاسباتی مناسب را برای این عامل را بنویسید. به عنوان مثال فرمول را به گونه ای طراحی کنید که در صورتی که ماموریت روزانه در روز تعطیل انجام شده است، یک روز ماموریت ایام تعطیل محاسبه شود. با انجام مراحل بالا، مقدار محاسبه شده برای عامل "ماموریت ایام تعطیل" در هر دوره محاسباتی به مانده مرخصی افزوده می شود. نکته ۱: در "گزارش مرخصی پرسنل" ستون "ماموریت ایام تعطیل" منعکس کننده مقدار افزوده شده به مانده مرخصی مطابق با روش یادشده می باشد. نکته ۲: همانطور که از توضیحات ارائه شده مشخص...

بیشتر بخوانید

جهت تنظیم محاسبه روزهای تعطیل بین دو مرخصی (مشروط بر اینکه همه روزهای بین دو مرخصی تعطیل باشد) به شکل زیر عمل نمایید: ۱- از منوی امکانات گزینه مدیریت کاربران را انتخاب نمایید. ۲- کلید گروه های کاری را کلیک کنید. ۳- روی گروه کاری مورد نظر دوبار کلیک نمایید. ۴- در فرم ویرایش گروه کاری آیتم شماره ۸۱ "تنظیمات نحوه ی محاسبه ی عوامل" را انتخاب کنید. ۵- در سمت راست فرم گزینه ی "محاسبه روز تعطیل بین دو مرخصی به عنوان روز مرخصی" را مارکدار نمایید....

بیشتر بخوانید