برای تغییر وضعیت چکی به حالت استفاده شده دستی یا رزرو شماره چک کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه در پنل خزانه داری وارد" دسته چک...

بیستر بخوانید