اگر بخواهیم که دسترسی کاربر ویندوز را به رجیستری محدود کنیم، می توانیم به طریق زیر عمل کنیم: ۱- از منوی Run، دستور GPEdit.msc را  (Group Policy Editor) را اجرا می نماییم. ۲-سپس از پنجره...

بیستر بخوانید