اگر بخواهیم که دسترسی کاربر ویندوز را به رجیستری محدود کنیم، می توانیم به طریق زیر عمل کنیم: ۱- از منوی Run، دستور GPEdit.msc را  (Group Policy Editor) را اجرا می نماییم. ۲-سپس از پنجره باز شده در مسیر: User Configuration --> Administrative Templates --> System --> Prevent Access To Registry Editing Tools می توان این عدم دسترسی را Enable نمود. با این کار، User دیگر به رجیستری دسترسی نخواهد داشت و در صورت اجرای Regedit با پیغام خطای: Registry Editing has been disabled By your Administrator مواجه خواهند شد. نکته ۱: با این کار دسترسی تمامی User ها نسبت به رجیستری بسته می شود. نکته ۲: اگر بخواهیم برای User خاصی این محدودیت را اعمال کنیم، می توانیم که دسترسی به Regedit.exe را در System32 از طریق تنظیم Security ویندوز محدود نماییم. ...

بیستر بخوانید