سال و ماه دوره های محاسباتی قابل انتخاب در فرم های مختلف برنامه بر اساس تاریخ جاری تعیین شده در سیستم نمایش داده می شود و این اشکال زمانی بروز خواهد کرد که تاریخ جاری سیستم به صورت صحیح تعیین نشده است. برای تنظیم تاریخ جاری مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید. ۲- در قسمت تنظیمات عمومی "تاریخ جاری" را اصلاح کنید....

بیستر بخوانید