در فرم معرفی کالا دکمه ای به نام انتقال موجودی از دوره قبل وجود دارد که ۳ گزینه برای انتقال موجودی در اختیار کاربر قرار گرفته است : ۱- می توانید کالاهایی مورد نظر را با دکمه + انتخاب کنید و از فرم انتقال موجودی از دوره قبل گزینه کالاهای انتخاب شده را انتخاب کنید . ۲- می توانید از فرم انتقال موجودی گزینه همه کالاها را انتخاب کنید . ۳- می توانید گزینه از کد تا کد را انتخاب کنید و خودتان مشخص کنید موجودی کدام کالاها انتقال یابد . تیک انتقال از کاردکس مقداری: اگر این تیک را انتخاب کنید تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری و با قیمت ۱ ریال بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده از دوره جدید منتقل می شود در غیر اینصورت تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری ریالی...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ملاحظاتی که در مورد سند افتتاحیه وجود: نکته ۱: سند افتتاحیه سندی می باشد که مانده اولیه حسابها در ابتدای دوره مالی در آن ثبت می شود. یعنی اصطلاحا دوره مالی جدید با این سند افتتاح می گردد. نکته ۲: سند افتتاحیه معمولا اولین سند حسابداری در هر دوره مالی می باشد. نکته ۳: در برخی از شرکتها، صدور سند افتتاحیه تا تیرماه طول می کشد و ترازهای مانده حسابهای دائمی این شرکتها تا این زمان صحیح نمی باشد. نکته ۴: در سند افتتاحیه فقط از حسابهای دائمی و رابط (افتتاحیه) و انتظامی استفاده می شود . نکته ۵: در سند افتتاحیه باید معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) با توجه به افتتاح مانده تمامی حسابهای دائمی برقرار باشد. برای این منظور ابتدا تمامی دارائیها را بدهکار و در مقابل حساب افتتاحیه را بستانکار می کنند. سپس بدهیها...

بیستر بخوانید