در دفتر تطبیق حساب، جهت بالا بردن سرعت تطبیق، آرتیکل هایی که مبلغ بدهکار و بستانکار برابر دارند را به صورت اتوماتیک با هم تطبیق داد کافیست مراحل زیر را...

بیستر بخوانید