برای مشاهده برخط رویداد های ثبت شده روی دستگاه کارت ساعت از طریق سیستم حضور و غیاب کافی است از منوی گزارشهای وارد فرم "نمایش برخط اطلاعات کارت ساعت" شوید. در این فرم هر رویدادی که بروی دستگاه کارت ساعت ثبت شود، همراه با مشخصات کارت و دارنده آن، تاریخ و ساعت ثبت رویداد، نمایش داده خواهد شد. نکته : این گزارش قابل استفاده در شرایطی است که اطلاعات کارت ساعت به صورت فایل به سیستم حضورو غیاب منتقل می شود نیست و تنها در سازمان هایی کاربرد خواهد داشت که سرویس ارتباط برخط با کارت ساعت راه اندازی شده باشد....

بیشتر بخوانید

بطور عادی پیش کدهای استفاده شده بروی دستگاه کارت ساعت تعیین کننده عامل مرتبط با ورود و خروج می باشد. به عنوان مثال در سازمانی کلید F2 برای ماموریت ساعتی تعبیه شده است و بنابراین پرسنل در زمانی که به ماموریت ساعتی می روند از این پیش کد بروی دستگاه کارت ساعت استفاده میکنند و سیستم حضور و غیاب نیز با توجه به این پیش کد عامل مرتبط ورودو خروج را لحاظ می کند. اما در مواردی از جمله سازمانهایی که بجای دستگاه کارت ساعت از Gate های ورود و خروج استفاده میکنند، چنین پیش کدهایی برای استفاده وجود ندارد. در این موارد می توان سیستم را به گونه ای تنظیم کرد تا ورود و خروج بین شیفت پرسنل بر اساس برگه های ثبت شده در سیستم تعبیر شود. به عبارت...

بیشتر بخوانید

هنگامی که ارتباط کارت ساعت با نرم افزار حضور و غیاب به صورت برخط باشد، جهت انتقال و نمایش اطلاعات دریافت شده از کارت ساعت می بایست مراحل زیر انجام شود : ۱-  از منوی کارکرد وارد "فرم کارکرد روزانه" شوید و برروی کلید "دریافت و پردازش اطلاعات" کلیک کنید و یا از منوی کارکرد وارد فرم "دریافت اطلاعات کارت ساعت" شوید. ۲- بازه تاریخی مورد نظر که قصد دارید اطلاعات کارت ساعت در بازه منتقل شود را وارد کنید . ۳- بروی کلید "انتقال اطلاعات بصورت داخلی" کلیک کنید . با اینکار اطلاعات کارت ساعت از جدول مربوطه منتقل خواهد شد . ۴- بروی کلید "پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت" کلیک کنید و در صورتی که قصد دارید پردازش برای پرسنل خاصی انجام شود، بروی کلید تایید در پیام ارائه شده کلیک کنید و شماره کارت پرسنل مورد نظر را ثبت و تایید...

بیشتر بخوانید

در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این فرم زمانهای ثبت شده توسط کاربر در براکت نمایش داده می شوند. نکته: برای عدم تفکیک زمانهای ثبت شده بصورت دستی از زمانهای انتقال داده شده، کافی است در "مدیریت گروه های کاری"  تنظیم مربوط به فرم شماره ۳۸ با عنوان، "عدم نمایش براکت جهت ساعات ویرایش شده" مارک شود....

بیشتر بخوانید