برای مشاهده برخط رویداد های ثبت شده روی دستگاه کارت ساعت از طریق سیستم حضور و غیاب کافی است از منوی گزارشهای وارد فرم "نمایش برخط اطلاعات کارت ساعت" شوید. در این...

بیستر بخوانید

بطور عادی پیش کدهای استفاده شده بروی دستگاه کارت ساعت تعیین کننده عامل مرتبط با ورود و خروج می باشد. به عنوان مثال در سازمانی کلید F2 برای ماموریت ساعتی...

بیستر بخوانید

هنگامی که ارتباط کارت ساعت با نرم افزار حضور و غیاب به صورت برخط باشد، جهت انتقال و نمایش اطلاعات دریافت شده از کارت ساعت می بایست مراحل زیر انجام...

بیستر بخوانید

در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این...

بیستر بخوانید