برای مشاهده اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت برای پرسنل مورد نظر و در بازه تاریخی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "نمایش اطلاعات...

بیستر بخوانید

می توان سیستم حضور و غیاب را به گونه ای تنظیم کرد تا در صورتی که میزان مغایرت بین برگه های مرخصی ساعتی / ماموریت ساعتی و تردد پرسنل بیش...

بیستر بخوانید