برای عملیاتی شدن دسته چک در سیستم به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء دسته چک را در فرم "معرفی دسته چک" شامل اطلاعات نام دسته جک، حساب بانک، شماره شروع و تعداد برگ دسته چک تعریف می کنیم. ۲- حساب بانک مرتبط را در مجموعه حسابهای "بانک" قرار می دهیم. ۳- در بخش تنظیمات کاربری سیستم مرتبط با زیر سیستم خزانه داری فرم شماره ۰۰۲ تنظیم "تعیین خودکار شماره سریال چک با توج به دسته چک"  را انجام می دهیم. با طی مراحل بالا در فرم رسید پرداخت/ اسناد پرداختنی حین صدورچک و پس از انتخاب حساب بانک مربوط، شماره سریال چک به طور خودکار از برگهای سفید دسته چک انتخاب شده و این شماره توسط کاربر قابل تغییر نخواهد بود. نکته ۱: در صورت عدم تنظیم یاد شده در مرحله ۳، باز هم سریال دسته چک توسط سیستم پیشنهاد خواهد...

بیستر بخوانید

گاهی نیاز هست که در فرم "معرفی دسته چک" هنگامیکه میخواهیم نام دسته چک را انتخاب کنیم  ، دسته چک هایی که بطور کامل استفاده شده اند دیده نشود.  برای اینکار کافیست در فرم معرفی دسته چک ،نام دسته چک مربوطه را انتخاب کرده سپس کلید ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کند . حال با تیک کردن گزینه "غیر فعال" دسته چک مربوطه غیر فعال می شود . نکته : برای فعال کردن مجدد دسته چک های غیر فعال شده ، کافیست در CM این فرم کلیک راست کرده و گزینه "نمایش همه دسته چک ها" را انتخاب کنیم .سپس دسته چک مربوطه را مجددا انتخاب کرده دکمه ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کنیم و تیک "غیر فعال" را برداریم...

بیستر بخوانید