به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم...

بیستر بخوانید