۱- با نام کاربری Admin وارد برنامه شوید ۲- در منوی خزانه داری، دفتر عملیات دریافت و پرداخت، برروی دگمه کنترل اسناد کلیک نمایید. ۳- نوع اسناد را انتخاب کنید (دریافت یا...

بیستر بخوانید

درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این...

بیستر بخوانید