برای اینکه بتوان لیستی از درخواست های مرخصی یا برگه های ماموریت تائید شده و ثبت شده در سیستم حضور و غیاب را در بازه زمانی دلخواه تهیه نمود مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد "گزارش برگه های ثبت شده" شوید. ۲- تاریخ شروع و پایان گزارش را تنظیم کنید. ۳- از لیست بازشدنی "نوع" یکی از سه عنوان "همه برگه ها"، "برگه های ماموریت" یا "برگه های مرخصی" را انتخاب نمایید. ۴- مقادیر مناسب را برای لیست های بازشدنی "استخدام" و "واحد سازمانی" انتخاب کنید تا گزارش نمایش داده شود. نکته : دراین گزارش لیست برگه هایی نمایش داده می شود که فرم الکترونیک متناظر با آن روال خود را در سازمان الکترونیک طی کرده است و به تائید نهایی رسیده است و یا برگه هایی که به صورت مستقیم و دستی توسط کاربر در سیستم حضور و غیاب ثبت شده است....

بیشتر بخوانید