در فرم "معرفی کالا و خدمات" با استفاده از کلید ترکیبی Alt+Q فرم گزارش های ذخیره شده باز می شود که با انتخاب گزینه "درختواره کالاها" لیست تمامی کالاها بصورت درختواره نمایش داده می شود و...

بیستر بخوانید