انواع کالاها در سیستم انبار به شرح زیر می باشد : (کالای آماده برای فروش،مواد اولیه، ملزومات، کالای نیمه ساخت، ضایعات، خدمات، سایر ) این انواع برای طبقه بندی نوع کالا و...

بیستر بخوانید