حداقل شرایط ورود به سیستم جامع مالی پیوست عبارتند از: ۱- حساب کاربری(نام و کلمه عبور) معتبر در اختیار کاربر قرار گرفته باشد. ۲- حداقل دسترسی به فرم "مدیریت شرکتها" و "مدیریت دوره های مالی" به...

بیستر بخوانید