۱- در فرم سند دریافت/پرداخت ، مرکز دریافت /پرداخت در بالای فرم انتخاب نشده است. ۲- مرکز مورد نظر انتخاب شده ولی برای آن مرکز حسابهای وابسته به صندوق، اسناد و بانک تعیین نشده اند. برای این منظور باید به فرم معرفی مراکز خزانه داری مراجعه نموده و برروی مرکز مورد نظر کلیک کرده و به ترتیب با کلیک برروی دگمه های موجود در پایین فرم ، در فرم نمایش داده شده حسابهای مربوط به آن مجموعه را انتخاب نمایید نکته: اگر در فرم معرفی مجموعه حساب ها، حساب های مورد نظر انتخاب شده باشند بازهم در سند دریافت/ پرداخت دیده نمی شوند. چون در این فرمها فقط حسابهای وابسته به مرکز دریافت/پرداخت استفاده می شوند....

بیشتر بخوانید