به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و خدمات) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "فروش" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین فروش این کالا حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی درآمدی فروش کالا/خدمات لحاظ می شود....

بیستر بخوانید

جهت مسدود کردن یک یا چند سرفصل مالی کافی است که در فرم مدیریت سرفصلها، سرفصل مورد نظر را ویرایش و تیک مربوطه به "حساب مسدود است" را فعال نماییم. با انجام این تنظیم از مقطع زمانی فوق، هنگام انتخاب حساب در عملیات مالی سیستم، سرفصل مربوطه دیده نخواهد شد....

بیستر بخوانید

در منوی حسابداری، در قسمت دفاتر حساب، دفتر تجمعی حساب و تفصیلی، گردش حساب و تفصیلی را بصورت تجمعی و گزارش دفتر حساب و تفصیلی، گردش حساب با تفصیلی را بصورت ریز نمایش می دهد. در این گزارشات می توان گردش هر حساب دلخواه و یا کلیه حسابها را با تفصیلی های مورد نظر مشاهده نمود. به این ترتیب که اگر در فیلدهای حساب و تفصیلی ها عدد ۰ را تایپ و اینتر کنیم، گردش همه حسابها و اگر حساب مورد نظر را تایپ و انتخاب نماییم گردش همان حساب خاص را نمایش می دهد. مثلا اگر در قسمت حساب ۰ اینتر و در قسمت تفصیلی یکی از تفصیلی ها را انتخاب نمایید گردش همه حسابها با تفصیلی انتخابی نمایش داده می شود و اگر در فیلد حساب یک حساب و در تفصیلی...

بیستر بخوانید