به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص...

بیستر بخوانید

جهت مسدود کردن یک یا چند سرفصل مالی کافی است که در فرم مدیریت سرفصلها، سرفصل مورد نظر را ویرایش و تیک مربوطه به "حساب مسدود است" را فعال نماییم. با انجام این تنظیم...

بیستر بخوانید

در منوی حسابداری، در قسمت دفاتر حساب، دفتر تجمعی حساب و تفصیلی، گردش حساب و تفصیلی را بصورت تجمعی و گزارش دفتر حساب و تفصیلی، گردش حساب با تفصیلی را بصورت ریز...

بیستر بخوانید