جهت ایجاد محدودیت برای مشاهده دفتر حساب برخی حسابها توسط کاربر مراحل زیر باید انجام شود: در فرم معرفی مجموعه حسابها، مجموعه ای با نوع "عمومی" ایجاد نمایید نوع حساب (حساب ثابت یا تفصیلی) نیز باید انتخاب شود (جهت انتخاب حسابها یا تفصیلی) در قسمت حسابهای زیر مجموعه، حسابهای مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس در قسمت مدیریت کاربران، دسترسی های ویژه کاربران، نوع "عدم دسترسی به مجموعه های حساب" را انتخاب نموده، و مجموعه مورد نظر را برای کار انتخاب نمایید. با انجام این کار، کاربر نمی تواند دفتر حساب سرفصلهای انتخاب شده در مجموعه حساب مورد نظر را مشاهده نماید. البته می توان در قسمت دسترسی های ویژه، در قسمت نوع، گزینه "دسترسی به مجموعه های حساب" را انتخاب نمود با این کار، کاربر فقط می تواند دفتر حساب سرفصلهای این مجموعه را مشاهده کند و دفاتر سایر حسابها را نبیند....

بیستر بخوانید

جهت انتقال گردش یک حساب تفصیلی به تفصیلی دیگر به روش زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلهای تفصیلی" برروی نام تفصیلی مقصد کلیک کرده و از منوی شناور فرم، گزینه "انتقال گردش تفصیلی به تفصیلی دیگر" را انتخاب می کنیم. با این کار فرم انتقال گردش نمایش داده می شود و حساب مقصد در فیلد مربوطه دیده می شود. ۲- در فرم انتقال گردش، نام تفصیلی مبدا را انتخاب می کنیم. در صورتیکه نیاز به انتقال کل گردش تفصیلی باشد کافیست برروی دگمه "انتقال گردش" کلیک کنیم. با این کار، سیستم کلیه گردش تفصیلی مورد نظر را منتقل می کند. نکته ۱: می توان فقط گردش تفصیلی با حساب خاص را به تفصیلی دیگر انتقال داد. برای این منظور در فیلد "حساب" باید حساب مورد نظر را نیز انتخاب نماییم. نکته ۲: می توان در فیلدهای موجود به تفصیلیهای سطوح دیگر نیز،...

بیستر بخوانید