در CM سند مالی آیتم "جستجو و جایگزینی عبارت در شرح آرتیکلها" را انتخاب نموده، عبارت اولیه و عبارت مورد نظر برای جایگزینی را وارد می نماییم و کلید تایید را کلیک می...

بیستر بخوانید