در فرم "دفتر عملیات مقداری انبار" با کلیک راست در قسمت خاکستری فرم و نمایش منوی شناور، گزینه "ثبت گروهی اسناد انبار" را انتخاب نمایید. با کلیک برروی این گزینه فرم "ثبت اسناد انبار" باز می شود و می توان اسناد مورد نظر را انتخاب و به صورت گروهی ثبت نمود. نکته: اسناد انبار را بدلیل شرایط خاص آنها و ارتباطات مختلفی که هرکدام با برگه های ریالی دارند نمی توان به صورت گروهی برگشت داد و در صورت نیاز باید به فرم مورد نظر مراجعه نمود....

بیستر بخوانید

ثبت گروهی فاکتورهای بازرگانی زمانی مورد نیاز خواهد بود که بنا به دلایلی نظیر ارسال گروهی فاکتورها از شرکت دیگر یا استفاده از امکان کپی فاکتورها، تعدادی فاکتور در حالت ثبت نشده قرار داشته باشند برای ثبت گروهی اسناد بازرگانی مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- ابتدا از منوی بازرگانی ،وارد فرم "دفتر خرید و فروش" شوید. ۲-فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب کنید ۳-با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM، گزینه  "ثبت گروهی فاکتورهای انتخابی" را انتخاب نمایید ۴- بعد از انتخاب ثبت گروهی اسناد ، پنجره انتخاب سند حسابداری مشاهده خواهد شد که می توان با استفاده از آن از بین اسناد حسابداری موجود ، سند دلخواه را انتخاب نمود . نکته : جهت انجام این عملیات می بایست دسترسی امکان ثبت گروهی برای کاربر فعال شود.  برای این...

بیستر بخوانید