گاهی برای بررسی عملکرد و گردش یک حساب نیاز است ثبتهای مالی مربوط به آن را در کلیه دوره های مالی به صورت یکجا مشاهده نمود. برای این منظور در دفتر حساب، در فیلد دوره مالی، گزینه "همه دوره های مالی" را انتخاب نمایید. در این حالت با تعیین محدوده تاریخی گزارش می توانید گردش حساب مورد نظر را در کلیه دوره های مالی مشاهده نمایید. نکته ۱: در این حالت آرتیکلهای مربوط به عملیات ابتدا و انتهای دوره نمایش داده نمی شوند نکته ۲: با انتخاب این گزینه باید محدوده تاریخی توسط خود کاربر تنظیم شود تا اطلاعات نمایش داده شوند نکته ۳: هنگام خروج از دفتر حساب حتما باید ابتدا دوره مالی جاری را انتخاب نمایید نکته ۴: این امکان در دفاتر حساب، تفصیلی و دفتر تفصیلی در حساب در دسترس کاربر قرار دارد....

بیستر بخوانید