به طور پیش فرض درج سریال برای کالاها حین ثبت تراکنش های کالا شامل عملیات بازرگانی/انبار الزامی نیست ولی می توان کاربر را ملزم به ورود سریال کالا حین ثبت...

بیستر بخوانید