به طور پیش فرض درج سریال برای کالاها حین ثبت تراکنش های کالا شامل عملیات بازرگانی/انبار الزامی نیست ولی می توان کاربر را ملزم به ورود سریال کالا حین ثبت عملیات نمود. برای انجام این کار کافی است برای هر کالا/کالاهایی که ثبت سریال آنها الزامی است چک باکس "دارای سریال" را در فرم معرفی کالا خدمات مارک کنیم. با این کار سیستم از ثبت تراکنش کالا بدون ثبت سریال اکیدا جلوگیری می نماید. نکته ۱: الزامی نمودن ثبت سریال کالا علاوه بر رفتار یاد شده از خروج/فروش کالا باسریالی که در انبار نیست هم جلوگیری می نماید. نکته ۲: به طور پیش فرض امکان ثبت سریال تکراری برای کالا وجود ندارد مگر آنکه کاربر چک باکس "امکان ورود سریال تکراری برای کالا" در فرم شماره ۳۶ از سیستم انبار را مارک کند. نکته ۳: برای ورود سریال انبوه کالاها با یک پترن...

بیشتر بخوانید