در صورتیکه در سازمانی نیاز به وجود مراحل مختلف رسیدگی به ثبت اسناد جهت کنترل و نظارت بیشتر باشد می توان مراحلی را جهت انجام این امر تعریف نمود .مشخص نمودن انواع مراحل رسیدگی پیش نیاز رسیدگی به اسناد می باشد. این مراحل از طریق فرم پارامترهای عمومی ایجاد می شود. برای ایجاد مراحل رسیدگی کافیست مدیر سیستم مراحل زیر را دنبال کند. ۱- از منوی امکانات وارد فرم پارامترهای عمومی شوید. ۲- در درختواره پارامترها بر روی" وضعیت اسناد مالی"  کلیک کنید ۳- تیک چک باکس" زیر مجموعه" رافعال کنید. ۴-بر روی دکمه جدید کلیک کرده و یا از کلید ترکیبی Alt+N استفاده نمایید. ۵- عنوان مرحله را در فیلد مربوطه درج کرده و جهت ثبت بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. می توانید تا چند مرحله زیرمجموعه را به همین طریق تعریف نمایید. ۶- برای ایجاد مرحله نهایی رسیدگی...

بیستر بخوانید