در CM فرم مدیریت کاربران و با استفاده از منو آیتم "حذف کردن کلیه تنظیمات نمایشی فرمها" می تواند این تنظیمات(شامل موقعیت فرم، اندازه فرم و پهنای سرستون های لیست فرم) را به حالت اولیه برگرداند. این امکان در موقعیتی که کاربر مدعی است برخی از کنترل ها در صفحه دیده نمی شوند(به جهت resolution) یا صفر شدن یک ستون(مخفی شدن ستون) یا تغییرات مرتبط با extended screen‌ و اینکه یکی از فرم ها به طور کلی نمایش داده نمی شود کاربرد دارد....

بیستر بخوانید