گاهی اوقات لازم است که تنظیماتی در سیستم اعمال شود که کاربر هنگام ثبت سند مالی قادر به تغییر شماره عطف نباشد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید