جهت تنظیم محاسبه روزهای تعطیل بین دو مرخصی (مشروط بر اینکه همه روزهای بین دو مرخصی تعطیل باشد) به شکل زیر عمل نمایید: ۱- از منوی امکانات گزینه مدیریت کاربران را انتخاب نمایید. ۲- کلید گروه های کاری را کلیک کنید. ۳- روی گروه کاری مورد نظر دوبار کلیک نمایید. ۴- در فرم ویرایش گروه کاری آیتم شماره ۸۱ "تنظیمات نحوه ی محاسبه ی عوامل" را انتخاب کنید. ۵- در سمت راست فرم گزینه ی "محاسبه روز تعطیل بین دو مرخصی به عنوان روز مرخصی" را مارکدار نمایید....

بیستر بخوانید