جهت تنظیم محاسبه روزهای تعطیل بین دو مرخصی (مشروط بر اینکه همه روزهای بین دو مرخصی تعطیل باشد) به شکل زیر عمل نمایید: ۱- از منوی امکانات گزینه مدیریت کاربران را...

بیستر بخوانید