در سیستم انبار و بازرگانی، می توان کالاها را به صورت طبقه بندی شده تعریف نمود.برای این منظور از طریق منوی بازرگانی و یا انبار و کالا، فرم "معرفی کالا و خدمات" را...

بیستر بخوانید