[vc_row][vc_column][vc_column_text] تشکیلات سازمانی مشخص می نماید که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی مسئول و به چه شخصی گزارش می دهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین روشهای ارتباطی سازمانی (قواعد ارجاع) که باید رعایت شوند کدامند؟ از دیدگاه استاندارد ساختار سازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان می شناسیم که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است. نکته ۱ :  پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد که اصطلاحا آن را به عنوان واحد سازمانی می شناسیم. همچنین میزان تخصص، تقسیم بندی کار و تعداد سطوح در چارت سازمان را اشاره می کند همچنین حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز مشخص می نماید. لازم به ذکر است پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است. حدودی که یک سازمان برای مشخص نمودن...

بیستر بخوانید