در معاملات تجاری ممکن است سازمان تسهیلاتی نظیر وامهای قرض الحسنه و انواع تسهیلات مختلف را دریافت یا پرداخت نماید جهت نگهداری اطلاعات این موارد و تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، سود مربوطه و ...

بیستر بخوانید