این اشکال زمانی رخ خواهد داد که برای عوامل کارکرد پیش کارت متناظر تعریف نشده باشد. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم معرفی پیش کارت ها شوید. ۲- پیش کارت را برای عامل ورود و خروج و سایر عوامل که مورد نیاز است تعریف نمایید. توجه داشته باشید کد پیش کارت، کدی است که دستگاه کارت ساعت به ازاء هر یک از عوامل درنظر می گیرد. در حقیقت اینکار برای تفکیک عوامل از یکدیگر انجام می شود. ۳- از منوی کارکرد وارد فرم کارکرد روزانه شوید و پردازش اولیه اطلاعات را مجددا انجام دهید....

بیستر بخوانید