گاهی نیاز است بعد از ثبت آرتیکلهای یک سند، ترتیب آنها به دلیل تقدم و تاخر تغییر پیدا کند، برای انجام این کار ،ابتدا باید در ستون ردیف در هر یک از آرتیکهای مربوطه، دبل کلیک نموده تا فیلد شماره ردیف فعال و قابل ویرایش شود، سپس می توان تک تک آرتیکلها را به صورت دلخواه شماره گذاری نمود و در انتها در cm  فرم کلیک راست نموده و گزینه شماره گذاری مجدد آرتیکلها را انتخاب نمائیم ....

بیشتر بخوانید