به طور پیش فرض درج سریال برای کالاها حین ثبت تراکنش های کالا شامل عملیات بازرگانی/انبار الزامی نیست ولی می توان کاربر را ملزم به ورود سریال کالا حین ثبت عملیات نمود. برای انجام این کار کافی است برای هر کالا/کالاهایی که ثبت سریال آنها الزامی است چک باکس "دارای سریال" را در فرم معرفی کالا خدمات مارک کنیم. با این کار سیستم از ثبت تراکنش کالا بدون ثبت سریال اکیدا جلوگیری می نماید. نکته ۱: الزامی نمودن ثبت سریال کالا علاوه بر رفتار یاد شده از خروج/فروش کالا باسریالی که در انبار نیست هم جلوگیری می نماید. نکته ۲: به طور پیش فرض امکان ثبت سریال تکراری برای کالا وجود ندارد مگر آنکه کاربر چک باکس "امکان ورود سریال تکراری برای کالا" در فرم شماره ۳۶ از سیستم انبار را مارک کند. نکته ۳: برای ورود سریال انبوه کالاها با یک پترن...

بیشتر بخوانید

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا ، کد کالا ، مقدار و مبلغ را در دوره های مالی دلخواه در اختیار قرار می دهد. و با استفاده از آن می توان مقایسه ای بین میزان تراکنش کالا در هر ماه سال انجام داد برای استفاده از این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی "گزارش های بازرگانی" زیر منوی "سایر گزارشها"  گزارش "کاردکس عملیات بازرگانی کالا" را انتخاب کنید ۲- نوع عملیات بازرگانی مورد نظر را از داخل لیست بازشونده نوع انتخاب نمایید با این کار لیست کالاهایی که در این نوع عملیات شرکت کرده اند نمایش داده می شود و به ازای هر ماه مقدار و مبلغ ثبت شده برای آن...

بیشتر بخوانید