به طور پیش فرض درج سریال برای کالاها حین ثبت تراکنش های کالا شامل عملیات بازرگانی/انبار الزامی نیست ولی می توان کاربر را ملزم به ورود سریال کالا حین ثبت...

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا...

بیستر بخوانید