برای تخصیص مجوزهای کارکرد بصورت گروهی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- ار منوی کارکرد وارد فرم "مجوز های کارکرد پرسنل" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را خود را با استفاده از کلید + انتخاب کنید (Ctrl + A انتخاب همه) ۳- چک باکس "مجوز گروهی" را مارک کنید و بروی کلید جدید کلیک کنید. ۴- اطلاعات مجوز را وارد کنید و بروی کلید تائید کلیک کنید. با تائید نهایی اطلاعات مجوز مورد نظر برای پرسنل انتخاب شده ثبت خواهد شد....

بیشتر بخوانید