در برخی از واحدهای تجاری، به ازای فروش کالا توسط بازاریاب ها، پورسانت فروش محاسبه و پرداخت می شود. در سیستم این امکان وجود دارد که لیست بازاریاب ها، روش...

بیستر بخوانید