گاه لازم است در اسناد حسابداری که دارای تعداد زیادی آرتیکل هستند، جهت کم کردن حجم آرتیکلهای سند و یا جلوگیری از تکرار آرتیکلها با حساب یکسان، عملیات تجمیع آرتیکل برروی سند انجام شود.برای این کار، دو روش در سند مالی وجود دارد: ۱- تجمیع کلیه آرتیکلهای یک سند: جهت تجمیع کلیه آرتیکلهای یک سند، در منوی شناور سند مالی، گزینه "تجمیع آرتیکلها بر حسب حساب" را انتخاب نمایید. با این کار پس از دریافت تایید از کاربر، کلیه آرتیکلها با حساب و تفصیلیهای یکسان و ماهیت مشابه تجمیع می شوند. ۲- تجمیع آرتیکلهای انتخابی یک سند: درصورتیکه بخواهیم بعضی از آرتیکلهای سند را به دلخواه تجمیع نماییم، کافیست آرتیکلهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نموده سپس گزینه "تجمیع آرتیکلها بر حسب حساب" را انتخاب نماییم. با اینکار فقط آرتیکلهایی که select شده اند تجمیع...

بیستر بخوانید