برای تهیه گزارش کامل از کلیه عملیات انجام شده روی یک سند مالی، در فرم سند حسابداری سند مورد نظر را انتخاب نموده و از CM فرم آیتم "تاریخچه عملیات کاربران" را انتخاب می کنیم. سیستم گزارش کاملی از رویداد اولیه تنظیم اولیه سند تا هر گونه عملیات بعدی توسط کاربران را با اطلاعات کامل نمایش می دهد. نکته ۱: این گزارش در واقع مجموعه گزینش شده ای از ثبت رویدادهای سیستم است که روی یک سند خاص نمایش داده می شود. نکته ۲: جهت دسترسی به تاریخچه کلیه عملیات کاربران در همه بخشهای سیستم، مدیر سیستم می تواند به منوی امکانات، بخش "عملیات کاربران" رجوع کند....

بیشتر بخوانید