برای تائید اسناد حسابداری به صورت گروهی باید در منوی حسابداری ، زیر منوی عملیات اسناد مالی را باز نموده و سپس گزینه ثبت اسناد را برگزینیم، در صفحه باز شده میتوان با استفاده از دکمه "گزینش" در پائین صفحه و یا با دکمه" انتخاب همه" اسناد مربوطه را انتخاب نموده و سپس دکمه "تائید اسناد" را در بالای صفحه فعال کنیم . نکته ۱ : اسنادی قابل تائید هستند که قبلا به صورت موقت ثبت شده باشند بنابراین اسناد ثبت نشده را نمیتوان تائید نمود. نکته ۲: فقط کاربر مدیر و کاربرانی که در فرم "مدیریت گروههای کاری" درقسمت "ثبت و برگشت گروهی اسناد" امکان تائید اسناد مالی را داشته باشند دسترسی به تائید اسناد مالی دارند ....

بیشتر بخوانید