در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی خزانه داری، زیر منوی گزارش ها ، گزارش" کاردکس نقدینگی " را انتخاب کنید. ۲- دوره مالی و مرکز خزانه داری مورد نظر را از داخل لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید. با انجام این مراحل گزارش مورد نظر نمایش داده خواهد شد. نکته ۱: برای تهیه این گزارش روی همه مراکز خزانه داری کافیست گزینه "همه مراکز خزانه داری" را از داخل لیست "نوع" انتخاب نمایید نکته ۲: جمع سطری و ستونی نیز در بدنه گزارش مندج شده است....

بیستر بخوانید