به طور پیش فرض انتخاب حساب در برگه های مقداری انبار الزامی نیست ولی می توان با توجه به الزامات سازمانی و کنترل های داخلی سازمان، انتخاب حساب را برای کاربر الزامی کرد. برای این کار مراحل ذیل را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار  "رسید انبار" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان ثبت برگه بدون حساب " [شماره ۱۰] را غیر فعال کنید. با غیر فعال کردن تیک این تنظیم انتخاب حساب مقابل در فرم رسید / حواله انبار اجباری خواهد شد. نکته: در شرایط اجباری بودن انتخاب حساب درصورتی که...

بیشتر بخوانید

در سیستم انبار و کالای پیوست برای سهولت در عملیات، جلوگیری از اشتباهات کاربری در تعیین تاریخ فرم ها و عدم نیاز به تغییر دستی تاریخ این امکان وجود دارد که بتوان تنظیمی در سیستم اعمال کرد تا تاریخ برگه های ریالی و مقداری به صورت خودکار، یکسان سازی شود. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا "ورود کالا" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه ها "یکسان سازی تاریخ سند ریالی با سند مقداری هنگام فراخوانی...

بیشتر بخوانید