۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کلیه کالاهایی که برچسب بارکدی آنها مورد نیاز است را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم معرفی کالا آیتم "چاپ بارکد کالا" را انتخاب می کنیم. ۳- دگمه "چاپ" را کلید می کنیم. سیستم به صورت سریال بارکد تمام کالاهای انتخابی را به چاپگر می فرستد. تکته: با استفاده از محیط طراحی گزارش می توان فرم نمایشی مورد نظر برای برچسب را تعیین کرد....

بیشتر بخوانید